Αγορασε ανα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γρασαδοράκια

Γρασαδοράκια

Tα γρασαδοράκια χρησιμοποιούνται για την αξιόπιστη και εύκολη λίπανση μηχανικών εξαρτημάτων, ακόμη και σε μέρη με χαμηλή προσβασιμότητα. Οι λιπαντικές πρέσες είναι εξοπλισμένες με διαφορετικά επιστόμια με πολλές και για διαφορετικές διαστάσεις . Όταν χρειαστεί κάπου η λίπανση, τοποθετήστε το γρασαδοράκι στον γρασαδόρο και πιέστε. Τα γρασαδοράκια αποτελούνται από δύο τμήματα. Το ένα είναι με σπείρωμα που μπαίνει στο εξάρτημα μηχανής όπου θέλουμε να λιπάνουμε και το άλλο είναι το τμήμα που δέχεται το γράσο από τον γρασαδόρο. Λειτουργούν σαν βαλβίδα αντεπιστροφής, αφήνουν το γράσο να εισέρθει στον γρασαδόρο , αλλά όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση ,ανάλογα την προσβασιμότητα , εμείς εδώ στην mechparts παρέχουμε τρία είδη από γρασαδοράκια : Ίσια γρασαδοράκια Ορθής γωνία Αμβλείας γωνίας. 


Εξειδίκευση Αναζήτησης

You must fill in your API Key, and choose a list to sync with in the List Settings tab, before the module will work.